„ЕКИП ХОЛДИНГ“ ЕООД е създадена с Решение №38/16.01.2003 год. на Окръжен съд – гр. Кърджали като естествен резултат от натрупвания дълги години инженерен опит от основателя на фирмата в работата с метални изделия, заваръчни технологии, заваръчна техника и консумативи.

Базата на фирмата включва:

  • административно-битова част - 292 кв.м;
  • закрита производствена част - 2100 кв.м;
  • закрита складова площ - 465 кв. м.;
  • 650 кв.м открита производствена площ ;
  • автотранспортен парк на площ от 750 кв.м с разнообразна транспортна и подемна техника;

„ЕКИП ХОЛДИНГ“ ЕООД е член на Камарата на строителите в България и има ресурс да изпълнява строежи от 1, 2, 4 и 5 група.

През 2008 година във фирмата е въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008, а през 2009 година е въведена и системата за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18000:2007.

Същевременно през 2009 година е изпълнен и спечеленият предната година проект по ОП „Конкурентоспособност на малките и средни предприятия“, с чиято подкрепа технологичната база на фирмата се модернизира с нови машини за обработка на листов метал и модерна пневматична инсталация за сгъстен въздух, повишавайки качеството , ефективността на производството и конкурентоспособността на фирмата.

През същата година „ЕКИП ХОЛДИНГ“ ЕООД е сертифицирано от SGS България и придобива 5 сертификата за производство на съоръжения за детски площадки съгласно EN 1176-1:2002.

Това е и годината, през която фирмата защитава с тестове и получава Становище за допустимост от ГД „ПБС“ при МВР за собствен модел еднокрила метална пожароустойчива врата.

2010 и 2011 година се характеризират с подготовката и началото на разширението и модернизацията на производствената база на фирмата. Във фирмата работят квалифицирани строители, монтажници, шлосери, заварчици, които изпълняват разнообразни задачи под ръководството на инженерно-техническия екип.

Характерен за ръководния екип на „ЕКИП ХОЛДИНГ“ ЕООД е стремежът към постоянно усъвършенстване, развитие и разширяване полето от дейности и производствен асортимент с оглед по-точно откликване на потребностите на пазара и индивидуалните изисквания на отделните клиенти.