Мисия:

 • Да осигуряваме на клиентите си висококачествени продукти и услуги в оптимални срокове.
 • Да подпомагаме реализирането на собствените им проекти и виждания.
 • Да задоволяваме техните специфични изисквания и нестандартен вкус.
 • Да бъдем коректен и уважаван партньор за всички клиенти.

Визия:

 • Чрез постоянно усъвършенстване и повишаване на качеството.
 • Чрез усвояване на нови продукти и услуги.
 • Чрез гъвкава ценова политика и атрактивни платежни решения.
 • Чрез непрекъснато повишаване квалификацията и уменията на екипа.
 • Чрез прилагане на известните добри практики и новостите директно в дейността.

Цел:

 • Постигане на пазарна реализация на широка гама продукти и услуги.
 • Постигане статут на предпочитан доставчик, производител и партньор за цялата гама изделия и услуги в портфолиото на фирмата.
 • Постигане на трайна реализация на продукти и услуги в страни от ЕС и извън него.