Фирмата има дългогодишен опит в изработката на прави и вити метални стълбища, предназначени както за битови помещения така и за промишлени сгради и постройки. През последните години с промените в нормативната уредба се завиши контролът върху сградите с обществено предназначение с повишена концентрация на работещи и посетители и свързаните с това изисквания за обезпеченост с аварийни стълбища в случай на пожар.