Фирмата е с традиции при изработването и монтажа на спирки за градски и междуселищен транспорт. Спирките се изпълняват с разнообразни материали, като се акцентира върху здравата и издръжлива конструкция и опростена поддръжка.