За оборудване на училищни дворове и открити спортни площадки „ЕКИП ХОЛДИНГ“ ЕООД изработва метални съоръжения за практикуване на различни видове спорт – баскетболни табла, волейболни стълбове, футболни и хандбални врати, лостове и успоредки, маси за тенис на масана открито. Фирмата може да изпълни изграждане на цяла открита спортна площадка.