От няколко години ЕКИП ХОЛДИНГ ЕООД успешно изработва и монтира окачени фасади от композитни материали / алуминиев бонд/ на фасадите на съвременни сгради и съоръжения. Фирмата единствена в областта разполага с вертикална координатна фрезмашина за разкрой на композитни плоскости и изработка на заготовка за окачени фасади.