Все по-широко приложение намира изграждането на производствени и складови сгради на базата на метална носеща конструкция с покрив и стени от полиуретанови сандвич панели с различна дебелина. Този вид конструкции позволяват лесно и бързо изпълнение в отсъствието на мокри процеси, гъвкавост при вътрешното разпределение на помещенията, с възможност за ново преразпределение в бъдеще, многократно по-висока устойчивост на атмосферни условия и стареене на използваните материали , лесна поддръжка и ремонт. Не на последно място по значение е ниската цена на тези конструкции, сравнена с конвенционалните методи на строителство.