Много търсени през последните години за малки производствени и търговски обекти и за складови помещения са постройките от типа – Леки Обемни Конструкции. Те се срещат често в районите на търговски зони и тържища и като временни постройки на концесионирани терени. Често се използват и като спомагателни постройки в дворовете на производствени фирми. На тази база се изработват и будки и павилиони с разнообразно предназначение.