Политика за поверителност

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:
ЕКИП ХОЛДИНГ ЕООД (“ЕКИП ХОЛДИНГ”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 108555767, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. ЕКИП ХОЛДИНГ е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати:
Адрес на управление: гр. Кърджали 6600, ул. “Дарец” №13, телефон: 036162993; e-mail: ekipholding@yahoo.com

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт: www.kovanojeliazobg.com („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от ЕКИП ХОЛДИНГ , включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.
Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Интернет сайтa и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които ЕКИП ХОЛДИНГ ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.
Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: ekipholding@yahoo.com
Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него, както и с оглед онлайн пазаруване на Сайта. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако ЕКИП ХОЛДИНГ разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.

За целите на Регламента за защита на личните данни, ние сме АДМИНИСТРАТОР на лични данни и всякакви запитвания относно обработката на Вашите данни трябва да се адресират към e-mail: ekipholding@yahoo.com, тел: 036162993.

Информация, която събираме

 • Ние събираме лични данни, единствено ако са предоставени директно от Вас – Вашия имейл адрес, име и фамилия и телефонен номер, които подавате с изрично съгласие, за да можете да ползвате услугите на „уеб сайта“, за закупвуане на стока.
 • Данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;
 • Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.);
 • Ние използваме аналитични и статистически инструменти, с които наблюдаваме детайли на вашите посещения на „уеб сайта“ и ресурсите, които достъпвате, което включва, но не е ограничено от: трафик данни, локация, уеб логове, и други данни от комуникацията (които не ви идентифицират персонално)

Използване на вашата информация

 • Ние обработваме и съхраняваме личните ви данни, които сте ни предоставили, в съответствие с изискванията на Регламента.
 • Информацията, която събираме и съхраняваме, се използва единствено за предоставяне на услуги към вас и/или за изпълнение на договорните ни задължения с вас.

Предоставяне на вашата информация

 • Ако не желаете вашите данни да се използват от нас, вие ще имате възможност да оттеглите съгласието си като се свържете с нас директно на посочения адрес, телефон, имейл.
 • Ние ви информиране, че ние не предоставяме идентифициращи лични данни на трети страни.

Контрол на използването на вашите данни

 • Ако сте дали съгласие за използване на личните ви данни за конкретни цели, може да оттеглите съгласието си или да го коригирате по всяко време. Ако не желаете да използваме вашите данни или искате да коригирате съгласието, което сте ни предоставили, може да се свържете с нас на посочените контакти.

Къде съхраняваме и трансферираме данните ви

 • Информацията, която предоставяте се съхранява единствено на нашите сървъри и само за целите на вашата онлайн резервация
 • Ние не трансферираме вашите данни към трети страни и не използваме облачни услуги.
 • Във всички други случаи ние ще обработваме, разкриваме или споделяме вашите лични данни, единствено ако е изискуемо по закон или когато се изисква с цел да се съобразим и да спазим законови и правни изисквания.
 • Вие имате право да се откажете от съхранението на личните ви данни по всяко време, като се свържете с нас на посочените контакти.

Сигурност

 • Предаването на информация по интернет или имейл не е сигурно. Въпреки, че предприемаме най-доброто, за да защитим вашите лични данни, ние не може да гарантираме сигурността на данните, докато се предават от вас към „уеб сайта“; всякаква такава трансмисия е ваш риск. След като получим вашата информация, ние ще прилагаме стриктни процедури и протоколи за нейната защита.

Линкове към трети страни

 • Вие може да намерите линкове към интернет страниците на трети страни. Тези уеб сайтове имат своите собствени политики за поверителност, с които трябва да се запознаете. Ние не носим отговорност за техните политики, тъй като нямаме контрол върху тях.

Използване на „бисквитки“

 • „Уеб сайта“ използва „бисквитки“. Ние използваме бисквитките да събираме информация за използването на нашите услуги и да предоставим статистическа информация за посещенията в нашия сайт. Тази информация не ви идентифицира персонално – тя е статистическа информация относно посетителите и тяхното ползване на „уеб сайта“. Където се ползват, тези бисквитки се свалят автоматично на вашия компютър. Съхраняват се на твърдия диск на компютъра ви. Всички компютри могат да откажат бисквитки. Това може да стане чрез активиране на настройките, което ви дава възможност да откажете бисквитките.

Вашите права като субекти на данните

Право на достъп до данните

 • Вие имате право да изискате и получите от нас потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, както и какви данни обработваме за Вас.
 • Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
 • Ние ще Ви предоставим при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
 • Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но си запазваме правото да наложим административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране  или попълване на данни

 • Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до нас посредством имейл.

Право на изтриване на данни

Вие имате правото да поискате от нас изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а ние имаме задължението да ги изтрием без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
  Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
  В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:
 • информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;
 • техническа информация за функционирането на уебсайта, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност.
  За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да предприемете следните стъпки:
 • Да подадете заявка чрез по имейл;
 • Да се легитимирате като притежател на акаунта;
  След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с посочените по-горе стъпки, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас.
  Ако има направена от Вас резервация, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е след напускане на хотела или отказване от ваша страна на резервацията.
  Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.