„ЕКИП ХОЛДИНГ“ ЕООД е производител на метални еднокрили пожароустойчиви врати с клас на пожароустойчивостEI 60 и граница на пожароустойчивост – 77 минути, за които притежава Становище за допустимост от ГД „ПАБ“ към МВР и за които издава Декларация за съответствие. Поизискване на клиента фирмата може да достави и монтира пожароустойчиви врати и от други сертифицирани производители.