ЕКИП ХОЛДИНГ ЕООД е сертифициран производител на съоръжения за детски площадки съгласно изискванията на групата европейски стандарти ISO 1176:2002. Фирмата изработва и всякакво допълнително оборудване за детски площадки – кошчета за отпадъци, пейки, табели, огради и др.Изцяло изпълнени от фирмата детски площадки съобразени с Наредба №1 /12.01.2009 год. и стандартите ISO 1176:2002могат да бъдат видени на различни места из областния център и в повечето общини от Област Кърджали. Стремежът на ЕКИП ХОЛДИНГ ЕООД при изграждането на една детска площадка е заедно с безопасността, удобството и разнообразието в развлеченията да гарантира сигурност и дълъг живот на съоръженията.